top of page

Earth 

Met het werk 'Earth' staan we in de Grote Kunstkalender NL23

Cry for help, august 2022
The earth washes away. Right now everyone in the world should realize that measures are necessary against global warming.
Font: Aire 

Noodkreet, augustus 2022
De aarde spoelt weg. Juist nu moet wereldwijd het besef landen dat tegen de opwarming van de aarde maatregelen noodzakelijk zijn.

bottom of page