top of page

PUUR natuur

Door het communicatiebureau Maters en Hermsen in Leiden werd ik enkele keren gevraagd mee te werken aan verschillende titels. Voor PUUR natuur, het blad van Natuurmonumenten, moest voor het winternummer over het uitsterven van insecten een stapeltje bijzondere covers worden ontworpen. Zie hier het resultaat!

bottom of page